R E G U L A M I N

P Ł A T N O Ś Ć

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

A D O S T A W A

00-020 Warszawa
Chmielna 2/31

 

 

biuro@pryordistribution.eu

zamowienia@pryordistribution.eu

K O N T A K T


Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu
Certy
fikacja IASC dla Aloe Plus Lanzarote

Dowiedz się więcej o certyfikacji IASC dla Aloe Plus Lanzarote

 

                                                                                                                   

Certyfikacja IASC Aloe Plus Lanzarote

10 maja 2022
Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu Certyfikacja IASC dla Aloe Plus Lanzarote

Certyfikacja IASC dla Aloe Plus Lanzarote

Od samego początku istnienia firmy Aloe Plus Lanzarote poddało certyfikacji własny surowiec aloesowy Międzynarodowej Radzie ds. Aloesu .

Od wielu lat firma Aloe Plus Lanzarote jest częścią globalnej społeczności aloesowej, której priorytetem jest promowanie i współpraca z najlepszymi poroducentami Aloe Vera na całym świecie. 


Lista certyfikowanych firm/produtków przez IASC jest regularnie aktualizowana na stronie www.iasc.org/Certification/CertifiedProducts.aspx - dzięki temu konsumenci w bardzo szybki i łatwy sposób mają możliwość weryfkacji producenta surowca aloesowego.
Wykorzystywanie znaku IASC przez producenta jest niedozwolone i zakazane jeśli nie widnieje w akutalnej bazie danych organizacji IASC.


"Program certyfikacji produktów IASC umożliwia producentom surowców aloesowych i gotowych produktów wykazanie, że ich produkty zawierają aloes o najwyższej jakości i czystości. Produkt, który uzyskał certyfikat IASC, został wyprodukowany przy użyciu aloesu, który jest zgodny ze standardami jakości IASC i spełnia wszystkie inne wymagania programu certyfikacji, w tym minimalną zawartość aloesu i kontrolę oznakowania. 

Informacje na temat certyfikacji produktu do programu IASC można znaleźć na stronie Szczegóły programu .

Następujące firmy mają uprawnienia do umieszczania na swoich produktach pieczęci certyfikacji IASC. Ta lista została ostatnio zaktualizowana 8 kwietnia 2022 r."
www.iasc.org

 


 

Certyfikacja IASC Aloe Plus Lanzarote

Odwiedzając główną siedzibę firmy Aloe Plus Lanzarote, pośrednie fillie oraz punkty sprzedaży w Europie logo IASC jest nierozłącznym elementem Aloe Plus Lanzarote

 

                              

                                                               

 

 

Aloe Plus Lanzarote Aloes z Wysp Kanaryjskich

To

_____________________________________________________ Oryginalny żel Aloesowy do wszechstronnego zastosowania kosmetycznego z Wysp Kanaryjskich. Gel Puro Aloe Plus Lanzarote 1L ___________________________________________________________ OPIS PRODUKTU: 97 % Czysty Żel Aloesowy Kosmetyczny wyprodukowany z ekologicznego aloesu,
_____________________________________________________ Oryginalny żel Aloesowy do wszechstronnego zastosowania kosmetycznego z Wysp Kanaryjskich. Gel Puro Aloe Plus Lanzarote 250ml ___________________________________________________________ OPIS PRODUKTU: 97 % Czysty Żel Aloesowy Kosmetyczny wyprodukowany z ekologicznego aloesu,

CHMIELNA 2 / 31 WARSZAWA